Цели на сдружение ПАМЕТ

1. Добруването и просперитета на Българския народ и Отечеството ни.
2. Укрепването на България като национална, правова и демократична държава, развитие на гражданското общество и сближаване на вектора на обществото и вектора на управлението.
3. Укрепване на националната сигурност и отбраната на страната.
4. Класифициране, съхраняване, развитие и използване на потенциала на офицерите, сержантите от запас и резерва на БА, МВР, НРС, НСО, и на техните роднини и близки.
5. Защита на социалните интереси, престижа и достойнството на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Социална интеграция на военнослужещите и служителите, освободени от БА, МВР, НРС, НСО в обществото.
6. Поддържане на връзка с офицерите, сержантите и служителите на редовна служба в БА, МВР, НРС, НСО.
7. Родолюбиво и военно-патриотично възпитание на своите членове, обществото и подрастващото поколение, утвърждаване и развитие на нравствените ценности и идеали, войнските добродетели и бойните традиции на българския народ, армията и органите на сигурността и обществения ред.
8. Информиране на своите членове и обществеността за политиката на България по въпросите на отбраната и ролята на резерва и обществото.
9.Утвърждаване и развитие на международното сътрудничество със сродни организации от други страни.

By kdk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *