Уважаеми Българи!

За контакти използвайте:

  1. Онлайн система за конферентна аудио и видео връзка след предварителна уговорка за сесия на тел. 0882067269 https://meet.jit.si/KDK
  2. Телефонен номер 0882067269
  3. FaceBook група
  4. Електронна поща mkandrobg@gmail.com

Този сайт е проформа за представяне на КДК, предложена от Дончо Пачиков – администратор. Спонсор – Сдружнеие ПАМЕТ.

Авторски права принадлежат на Дончо Пачиков от датата на публикуване на сайта – 03.10.2021 г.

By kdk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *