Време е да кажем "Сбогом" - песен на деня - 02.04.2022 г.

Световен клуб на дейците на кутурата

Време е да кажем “Сбогом” – песен на деня – 02.04.2022 г.

Текст на Български

Сара:
Когато съм сама
мечтая за хоризонта
и думите липсват.
Да,знам,че няма светлина
в една стая, когато няма слънце,
ако ти не си с мен, с мен.
На прозорците
покажи на всички моето сърце,
което ти запали
Затвори вътре в мен
светлината,
която си срещнал на улицата.
Време е да кажем “сбогом”.
Страни, които никога не съм
виждала и изживявала с теб,
сега ще ги изживея с теб.
С теб ще замина
с кораби по морета,
които аз знам,
не, не, не съществуват вече.
Време е да кажем “Сбогом”
Андреа:
Когато си далеч,
мечтая за хоризонта
и думите липсват.
И да, аз го знам,
че си с мен, с мен.
Ти, луна моя, ти си тук, с мен.
Мое слънце, ти си тук, с мен,
с мен, смен, с мен
Време е да кажем “Сбогом”
Страни, които никога не съм
виждала и изживявала с теб,
сега ще ги изживея с теб.
С теб ще замина
с кораби по морета,
които аз знам,
не, не, не съществуват вече.
С теб ще ги изживея отново,
с теб ще замина
с кораби по морета,
които аз знам,
не, не, не съществуват вече,
с теб ще ги изживея отново.
С теб ще замина.
Аз с теб!

Време е да кажем "Сбогом" - песен на деня - 02.04.2022 г.
Зара и Андреа Бочелли – песен на деня

Време е да кажем “Сбогом” – песен на деня – 02.04.2022 г.

English Translation
Time to say goodbye — I’ll go with you
Sarah
When I’m alone
I dream of the horizon
and words fail;
yes, I know there is no light
in a room where the sun is absent,
if you are not here with me.
At the windows
show everyone my heart
which you set alight;
enclose within me
the light you
encountered on the street.
Time to say goodbye. — I’ll go with you
to countries I never
saw and shared with you,
now, yes, I shall experience them.
I’ll go with you
on ships across seas
which, I know,
no, no, exist no longer;
it’s time to say goodbye. — with you I shall experience them.
Andrea
When you are far away
I dream of the horizon
and words fail,
and, yes, I know
that you are with me;
you, my moon, are here with me,
my sun, you are here with me
with me, with me, with me.
Time to say goodbye. — I’ll go with you
to countries I never
saw and shared with you,
now, yes, I shall experience them.
I’ll go with you
on ships across seas
which, I know,
no, no, exist no longer,
Both
with you I shall experience them again.
I’ll go with you
on ships across seas
which, I know,
no, no, exist no longer,
with you I shall experience them again.
I’ll go with you.

By kdk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *