Валя Балканска

Валя Балканска – гласът, мойто представя Човечеството в Космоса!

Излел е Дельо хайдутин, хайдутин енкесаджие, с Думбовци и с Караджовци. Зарочал Дельо, пурочал даридерскимнем аене, аене кабадайлие. -В селоно имам две лели, да ми ги не потурчите, да ми ги ни почорните, чи га си слезам в селоно, мночко щат майки да плакнат, по-мночко, млади невести.

Още на: https://textove.com/valya-balkanska-izlel-e-deliu-haydutin-tekst
Благодариние на textove.com

By kdk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *